Historia

2004
Calcio bildas med avsikt att arbeta i Malmö och Värnamo med konceptet under rubriken: Hälsa och idrottsprogrammet.

2006
Programmet växer och omfattar 17 orter och 4 idrotter, fotboll, ishockey, handboll och innebandy.

2009
Calcio specialiserar sig på fotboll och på fyra orter i Sverige (Östersund, Örebro, Värnamo och Malmö) startas projekt upp inom Sport Management.

2012
Calcio avslutar alla sina uppdrag i Värnamo, Östersund, Örebro och Malmö med avsikt att skapa en Akademi med Internationell Modern fotboll och beslutar att besöka flera av Europas och USA:s skolor och akademier.

2013
Calcio besöker ett flertal klubbars ungdomsverksamheter inom och utom Sverige och finner parametrar som bl. a ur logistisk synpunkt skall fungera bättre än hos de akademier man besökte. Calcio 2,0 skapas utifrån en uppdatering av Calcio 1,0 som fungerat framgångsrikt men är i behov av uppdatering. Grunden och nya influenser bildar stommen i det nya konceptet. Hemsidan skapas. Och nya intressanta spelare hör av sig.

2014
Calcio beslutar att samarbeta med Osby kommun och IFK Osby i en miljö och atmosfär som tilltalar konceptskaparna och med en trygg människosyn som bas, med närhet till den stora fotbollsmarknaden i Europa. Inom området når man ett stort antal fotbollsorter med pendlingsavstånd för externatelever och internat för de elever som kommer lite längre ifrån. Nordöstra Skåne – regionen har en unik möjlighet att nå både Sverige och övriga Europa.

2015-2016
Calcio Academy’s samarbetsavtal med IFK OSBY innebär att klubben tillhandahåller ledare och tränare för eftermiddags/kvällsträningarna samt U19–lagens matcher. Under hösten 2016 bjuds gästtränare in  i form av tidigare landslagsspelare med erfarenhet som utlandsproffs.