Pro Prospect

Tredje året på gymnasiet och i akademin

  • Hösten i årskurs tre är Europaterminen, då vi skall lära oss mer om Europa och europeisk fotboll, samt skapa nätverk inför framtiden. Du får träffa intressanta kontakter inför framtiden såsom agenter och sportchefer i ett flertal klubbar och länder.
  • Individuella lösningar där vi tillsammans värderar dina bästa framtidsmöjligheter.
  • Olika klubbar och deras spelsätt kan värderas och sportchefer som söker en speciell typ inbjuds.

Calcio med sitt nätverk av klubbar och agenter hjälper dig att finna den klubb som passar dig bäst. Precis som hos Clairefontaine, akademier i Europa och i USA, kommer man att besöka akademin och dina möjligheter att komma till den klubb som verkligen vill ha dig är naturligtvis bättre än att från början boka upp sig hos en speciell klubb.

  • Den internationella utbildningen är med sin struktur, en nyckel till att ta sig över "tröskeln" in i klubbarnas A-trupps omklädningsrum.
  • Medvetenhet om kunskap. Kompetens och erfarenhet skall föra spelaren över "Tröskeln".
  • Begreppet "tröskel" signalerar färdigheter som krävs för en viss nivå.
  • Du kommer att lära dig hur du uppträder ute i Europa liksom på hemmaplan.

Bild1742webb