International Modern Academy

calcio 2,0 är en "International Modern Academy"

 • Calcio 2,0 med Europa-profil har vidareutvecklat och byggt på Calcio 1,0 med längre perioder avspel i Europa.
 • Calcio 2,0 har uppdaterats med spelidéer och filosofi som är i framkant på hur man spelar internationellt och modernt.
 • Calcio 2,0 har internationellt matchats mot Claire Fountain, Feyenoord, allsvenska och engelska akademier och logistiskt utformats till en av de bästa i Europa. Dagens 24 timmar skall kunna innehålla den perfekta mixen av skola-fotboll-vila - äta med kunskap om min egen kropps förutsättningar. Glädje och individuell utveckling.

Bild1730webb

Målet med IMA

 • Vad vill vi tillsammans uppnå?
 • Spelare/assistenter/ medicinskt team/styrelseutbildning
 • Vad kan ungdomarna och föräldrarna förvänta sig av akademin?

Vad försöker vi tillsammans uppnå?

Akademin bedrivs professionellt och har professionell personal med kunskap, kompetens och erfarenhet. Tillsammans kommer vi att agera på en internationell arena och förbereder oss med träning och matcher på hemmaplan och föräldrarna skall medverka genom besök för att följa utvecklingen. Genom samspelet mellan "Talent Manager" och Calcio IMA kommer den nya modellen att stimulera alla parter i utvecklingsprojektet.

Under det andra året på Ekbackens gymnasieskola påbörjas Europaprofilen i Spanien.

Spelarna?

Drömmen för de allra flesta är att utvecklas för att spela A-lagsfotboll. Klubbarna behöver också ledare i olika roller och vad vi kallar "idrottsnära" yrken kan erbjuda ytterligare ett alternativ.

Att lära känna Europa med utgångspunkt från fotbollen och samhället, att med teorin som grund undersöka, samla in och bearbeta data till gymnasiearbetet är en unik möjlighet. Att lära känna europeiska klubbar och deras roll i samhället blir ytterligare en kunskaps- och erfarenhetsnivå som är kunskapsberikande.

Alla spelare blir tekniskt och taktiskt bättre. Vår huvudfilosofi och spelidé baserad på spelförståelse och speluppfattning är grunden till att bli trygg och läsa, förbereda spelet på plan. Att man dessutom kommer att värdera disciplin, punktlighet, träningskrav, social utveckling, kommunikation kanske på flera språk, att vara hövlig, lära sig interagera, och utveckla självständighet och personlighet ger även människan bakom spelaren trygghet. Sociologin och teamwork går hand-i-hand teoretiskt och praktiskt.

Hälsosam livsstil, hårt jobb, fysisk träning och näringslära, förståelse för dresskoder, lagarbete, laganda, sportsligt uppträdande, liksom att ha roligt och njuta efter tuffa träningar och matcher är en förutsättning för att lyckas i livet med "Fotboll som yrke".

 • Glädje
 • Individuell utveckling på och utanför plan
 • Resultat I relation till din förmåga.
 • Att alltid göra så gott man kan, så är man vinnare. Citat John Wooden.

Med ovanstående ledord bedriver vi den dagliga verksamheten och den skall genomsyra alla kontakter mellan vuxna och unga människor.

Vad kan du förvänta dig?

 • Calciokonceptet är beprövat och ger dig bästa tänkbara utveckling.
 • Återkoppling till dig som förälder en dialog där tydlighet är ledord
 • Medicinsk support – undervisningsråd och skoluppföljning.
 • En strukturerad plan på Europaarbetet på och utanför plan.
 • Professionell personal.
 • Europaprofilen ger dig en inblick I Europaarbetet, EU- problematiken.
 • Fotbollsträningar ca 6-7 per vecka under kvalificerad akademi-instruktör.
 • En trygg och trivsam miljö och atmosfär präglar Ekbackeskolan i Osby och personalen är där för att hjälpa dig. I det lilla skapas det stora.

Vi förväntar oss sökande med ambitioner, karaktär och talang inom fotbollen

Teknik

 • Bollkontroll (vända med bollen åt båda hållen- med eller utan motståndare i ryggen)
 • Fatta snabba beslut och värdera situationen
 • Bollhantering – föra bollen- stoppa och använda höger- och vänsterfot
 • Passa bollen, kort, lång- in- och utsida.
 • Vara kreativ och känna sig trygg med bollen

Fysik

 • Koordination och "kvicka fötter"
 • För din ålder normal kondition och fysik. Kanske positionsanpassad.

Personlighet

 • Attityd
 • Respekt
 • Kommunikation mellan andra spelare, coacher och andra personer runt laget
 • Disciplin
 • Fatta beslut och uttrycka sig fritt
 • Respekt för andra ungdomar som tilldelas en roll med delegerade instruktioner
 • Kunna bo och leva med att kunna hantera sin situation.

Kunskap om fotboll

 • Regler, etik och moral
 • Hygien
 • Näringsintag
 • Materialskötsel

"Players Code of conduct"

 • Förberedelser mentalt och fysiskt inför varje samling, träning och match
 • Ha en hög standard på ditt uppträdande
 • Var hövlig, vänlig, och visa respekt för all personal och besökare
 • Bemöt domare och andra funktionärer med vänlighet
 • Följ personalens instruktioner
 • Uppträd bra och visa respekt för andra på resor och ute i samhället
 • Respektera anläggningar och planers skötsel och var ett föredöme i uppträdande mot vaktmästare och städpersonal
 • Lämna aldrig anläggningen utan tillstånd från ledare
 • Uppträd mot andra såsom du vill att dem skall uppträda mot dig
 • Använd ett språkbruk som är accepterat, dåligt uppträdande och buffligt beteende tolereras inte
 • Se inte ner på personer som inte kommit lika långt som du i sin utveckling.

Utvecklingsprocess

Vi är verkligen tacksamma för all support som föräldrar och anhöriga ger till IMA. Att vara utvald till att vara en IMA/Calcioakademist kan bli till ett engagemang för hela familjen. Vi kommer alltid göra vårt bästa för att hålla er informerade om framsteg och utveckling..

ima2

I gengäld vill vi be föräldrar och anhöriga att hålla sig till följande riktlinjer:

Matcher och träningar

 • Rapportera och begär alltid ledighet I god tid, om så behövs
 • Rapportera sjukdom eller skador till vår personal
 • "Dress code" visar andra hur vi accepterar att vara en i teamet/akademin. Vänligen informera era ungdomar hur viktigt det är att vara en i laget
 • Skor och kläder skall hållas rena
 • Poängtera och informera hur viktigt det är med vatten och protein för att förbereda och preparera före och efter fysiska aktiviteter
 • Kvalitetsmat
 • 8-10 timmars sömn är av största vikt för att dels hålla oss friska, dels förbereda oss
 • Förberedelser skall alltid prioriteras för att uppnå optimalt resultat

Allmänna skyldigheter

 • Var noga med att ungdomarna har rimliga krav på sig
 • Utsätt henne/honom inte för extrem press
 • Uppmuntra hemmaträning och förberedelser inför träningar/matcher
 • Vänligen informera IMA om adressändringar, nya telefonnummer eller andra förändringar
 • Jämför inte med andra – utvecklingskurvorna ser så olika ut
 • Om medicinering förekommer är du skyldig checka upp medicinens status samt ge oss information

Kommunikation

 • All information kommer att sättas upp på Akademin, skyldigheter att informera sig ligger på spelaren/eleven
 • "Players report "– kommer att skrivas och kommuniceras vid några tillfällen per år
 • IMA/Calcio frånsäger sig ansvaret för förkomna värdesaker som förloras eller blir skadade dels under vardagliga aktiviteter som under resor
 • Värdesaker kan lämnas för förvaring när man kommer till akademin
 • Ansvarig för att ta del av informationen är alltid spelaren kontakta Akademi Manager eller någon annan i personalgruppen
 • Dina synpunkter som förälder respekteras men vi förutsätter att vi har en dialog där vi sakligt diskuterar om situationer

Mental- och näringssupport

 • Vecko- och daglig support
 • "One to one" - möten
 • Målsättning
 • Personliga analyser
 • Mental preparation
 • "Team Ethics"
 • Hantering av problem & besvikelser
 • "Coping" & utvecklingsstrategier
 • Koncentration och behållande av fokus
 • "Confidence building"- tro på den egna förmågan och utvecklingspotentialen..
 • Nutrition dag före match
 • Nutrition matchdag
 • Preparation för matcher, diet

Medicinsk support

 • "Training to prevent injury every week, individual and in group"
 • "Movement"
 • "Co-ordination"
 • "Torso training"
 • "Injury clinics"
 • "Initial treatment, Rest, Ice Compression Elevation."
 • "Massage & rehabilitation"
 • "Physiotherapists and clinics to help you stay healthy"

Utbildning

 • Skola och fotboll är en enhet.
 • Vi har en 8-10årig erfarenhet av samspelet skola- fotboll
 • All personal är involverad I projektet.
 • I huvudsak arbetar vi ute på planen
 • IMA/Calcio poängterar att olika etniska och kulturella skillnader inte skiljer oss åt i fotbollen eller skolan.
 • Om ni undrar över något så hör av er.
 • Synpunkter skall vara relaterade till sak och inte person.
 • "If a problem – try to be clear and calm about the problem so we will be able to solve it."

Spelintelligensen och spelförståelsen har sin självklara plats I hjärnan, så vi startar alltid med spelarens kunskaper att förstå hjärnprocesserna

 • "Playing intelligence"- Read the game- be prepared and use your technics and physical ability
 • "Coordination"
 • "Preparation"
 • "Reading the game"

Vi börjar med hjärnan och din utveckling av spelförståelse och vet att det växer under din tid hos oss och kommer att vara en del av din förmåga som pro-prospect. Lektioner i ledarskap och "Pyramid av framgång" är grundläggande kunskap för sättet vi bygger vår framgång på och vi skall alltid vara ödmjuka.

Tröskeln

Att ta klivet in i A-lagets omklädningsrum är dels en fråga om kunskap och kompetens, dels en fråga om mental och professionell attityd.

Efter dina år i akademin och din period i Europa så skall du vara medveten om din kompetens och vad du kan tillföra laget. Att bli preparerad för den tuffa utmaningen som "tröskeln" utgör är vårt jobb. "Late bloomers" kan behöva ett mellansteg och om så är fallet tas beslutet i samråd.

Alla träningar och matcher baseras på glädje i första hand, individuell utveckling i andra och du kommer att kunna få det resultat du förtjänar först därefter.

Vi tror att Mr John Wooden och Mr Rinus Michels genom sitt arbete kan vägleda oss i vårt dagliga arbete. Så titta på "Wooden ledarskaps- pyramid".

WoodenOnLeadership